Słownik ekonomiczny

Degradacja (z Francja degradacji - spadek.) Pogorszenie systemu gospodarczego, jego upadek, zapaść, utrata organizacji i zarządzania. Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Słownik ekonomiczny. 2000. Czytaj Więcej »

Encyklopedia chemiczna

Agencje i jednostki prowadzące działania w celu zapewnienia sprzętu medycznego dla formacji i instytucji zaangażowanych w likwidację sytuacji nadzwyczajnych. Do jednorodnej przestrzeni. magazyny medyczne (apteki) (bazy); do oddziałów - oddziałów zaopatrzenia medycznego w centra medycyny katastrof, aptekach medycznych placówek medycyny medycyny wypadku. Czytaj Więcej »