Słownik ekonomiczny

Szuflada kredytobiorca, dłużnik, który wystawił rachunek, otrzymał na to, aby spłacić kredyt i zawdzięcza rachunek do spłaty kredytu. Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999. Słownik ekonomiczny. 2000. Czytaj Więcej »

Encyklopedia chemiczna

Specjalne urządzenia do czyszczenia powietrza z pyłu, promieniotwórczych zanieczyszczeń lub chemicznie niebezpiecznych substancji, jak również za pomocą biologicznych. Aby oczyścić powietrze z kurzu i zanieczyszczeń mechanicznych stosuje się filtry olejowe typu dozowanie i filtrów samooczyszczające typ FYAR CD-10, CD-20, a kurz i opary grubodispersionnyh - filtry wstępne typu partii PD-1000. Czytaj Więcej »