REKLAMA W TRANSPORCIE jest ... Czym jest REKLAMA W SPRAWIE TRANSPORTU? - 2020

REKLAMA W TRANSPORCIE jest ... Czym jest REKLAMA W SPRAWIE TRANSPORTU? - 2020
REKLAMA W SPRAWIE TRANSPORTU
rodzaj reklamy skierowanej do osób korzystających z transportu publicznego. Reklama w transporcie ma trzy rodzaje: a) wewnętrzne tablice reklamowe, plakaty w środkach transportu publicznego; b) tablety reklamowe zewnętrzne umieszczone z tyłu, przednich części, jak również po bokach pojazdów; c) plakaty stacjonujące na stacjach, przystankach transportu publicznego i wokół nich.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.