Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne - to jest ... Co jest pożyczki uprzywilejowane?
kredyty preferencyjne
(soft pożyczka) Pożyczki do mniej uciążliwych warunkach niż kredyt ze zwykłymi stawek rynkowych . Korzyści mogą przybierać różne formy. Pożyczka może mieć niską stopę procentową, początek odsetek może zostać odroczona, spłata może być rozciągnięta na niezwykle długi okres, to jest to możliwe w przyszłości jest dość łatwo dostać odroczenie na wypłaty odsetek lub kwoty głównej pożyczki lub dłużnika można dopuścić do zapłaty odsetek i kapitału w "miękka" waluta. kredytów preferencyjnych skontrastowane z kredytów udzielonych na podstawie surowych warunkach, w których udziały procentowe ustalane są na stawkach rynkowych oraz płatności do spłaty kapitału i odsetek dokonuje się niezwłocznie i w twardej walucie.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Słownik ekonomiczny. 2000.