"Wejście-wyjście"

"Wejście-wyjście" - to ... Co to jest "wejście-wyjście"?
„wejście-wyjście”
Model matematyczny i równowaga ekonomiczna leżąca u podstaw równowagi międzybranżowe produkcji i dystrybucji, w oparciu o porównanie kosztów produkcji i kosztów ogółem w ujęciu pieniężnym jego wydanie.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.