Depresja

Depresja - jest ... Co to jest depresja?
depresja
(z lat depressio. - tłumienia) stagnacji w gospodarce, charakteryzującej się brakiem ożywienia produkcji i działalności gospodarczej, niski popyt na towary i usługi, bezrobocie. Depresja występuje zwykle po i w wyniku kryzysu gospodarczego. Depresja po kryzysie dowodzi, że kryzys gospodarczy został przeniesiony w końcowej fazie i należy oczekiwać ożywienia, a następnie podnieść gospodarkę.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.