Amiowate rodzina - to jest ... Co jest amiowate rodzina? - 2020

Amiowate rodzina - to jest ... Co jest amiowate rodzina? - 2020

ami yl lub ryby (Amia calva) * znajduje się w wielu świeżych wodach USA i sięga 60 cm długości.
* Ryby te mogą żyć przez dzień lub dłużej poza wodą.
Różni się mniej lub bardziej skostniałym kręgosłupem.

ami yl lub ryby (Amia calva)
Obie połowy płetwy ogonowej są symetryczne. Droga życia tej ryby wiedzą prawie nic „w brzuchu - powiedział Guenther - znaleziono małe ryby, muszle i owadów wodnych.”. Wilder obserwował oddech, ona unosi się na powierzchni wody, szeroko otwarte, nie wydychając powietrze, jego szczęki i połknąć, jak widać, duże ilości powietrza. Oddech ten powtarza się częściej, jeśli woda jest zepsuta lub nie była przez długi czas zmieniana. Mięso tych ryb nie jest używane do jedzenia.

Życie zwierząt. - M .: Państwowe wydawnictwo literatury geograficznej. A. Brem. 1958.