PRODUKTY BRUTALNE

PRODUKCJA BRUTTO jest ... Czym jest PRODUKCJA BRUTTO?
PRODUKTY BRUTTO
wskaźnik statystyk radzieckich, przedstawia całkowitą ilość produktów wytworzonych w danej branży, obliczoną w kategoriach pieniężnych. Produkcja brutto obejmuje zarówno produkty końcowe, kompletne, jak i pośrednie, niekompletne, w tym części składowe, półprodukty, produkty, których produkcja właśnie się rozpoczęła. W rezultacie przy obliczaniu produkcji globalnej na skalę przemysłową powstaje tzw. Rachunek cykliczny (podwójny rachunek), ponieważ produkty pośrednie są brane pod uwagę zarówno niezależnie, jak i jako część produktów, do których wchodzi jako integralna część. Na przykład koła samochodu są liczone jako produkcja brutto producenta koła i są uwzględnione w produkcji brutto fabryki samochodów.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.