NIELEGALNA DZIAŁALNOŚĆ

NIELEGALNA DZIAŁALNOŚĆ JEST ... Czym jest NIELEGALNA DZIAŁALNOŚĆ?
DZIAŁANIA NIELEGALNE
, które nie są zgodne z prawem, zabronione przez akty prawne, przekraczające ograniczenia prawne; nielegalne działania. Nielegalne obejmują również działania prowadzące do ograniczenia wolnej konkurencji, w przeciwieństwie do ustawodawstwa antymonopolowego: ustalanie cen, przymusowa segregacja rynku między sprzedawcami, obowiązkowe ograniczenia produkcji.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.