Inwestycje netto

Inwestycje netto - to ... Co to jest inwestycja netto?
Inwestycje netto
(inwestycje netto) zwiększenie stanu kapitału własnego. Jest ona równa inwestycji brutto pomniejszonej o szacunkowej wartości amortyzacji / umorzenia kapitału (konsumpcji kapitału). Inwestycja netto trudniejsze do zmierzenia w porównaniu z Grossem, ponieważ mimo inwestycji brutto, co do zasady, są oparte na rzeczywistych transakcjach rynkowych dotyczących nabywania środków produkcji, amortyzacja środków trwałych nie można śledzić na podstawie transakcji rynkowych i jest oszacowanie utraty wartości istniejącego kapitału akcyjnego w wyniku fizycznego lub moralne zużycie elementów kapitału stałego biegu czasu.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.


Słownik ekonomiczny. 2000.