Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat - to ... Co RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT?
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(rachunek zysków i strat) Konto w księgowości firma raportująca, wykazująca zyski i straty przez pewien okres. Obie strony rachunku obejmują transakcje kredytowe i przeszacowanie wartości aktywów, a także transakcje na gotówkę i wahania wartości aktywów rzeczywistych. Nadwyżka przychodów nad wydatkami to zysk, nadwyżka wydatków nad przychodami - strata. Rachunek zysków i strat różni się od pozostałych części rachunku finansowego, bilansu spółki, w którym struktura aktywów i pasywów jest rejestrowana w określonym dniu.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sprawozdanie finansowe jednostki, w postaci salda (rachunku), co odzwierciedla straty debetowych firmy i pożyczki - zyski firmy. Służy do zapewnienia bankom komercyjnym przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pożyczki.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.