PERSPEKTY

PERSPEKTY to ... Czym jest AVENUE?
PROSPECT
(prospekt emisyjny) Dokument wydany przez firmę, która chce sprzedać klientom akcje lub obligacje nowej emisji. Prospekt powinien zawierać informacje na temat celów biznesowych spółki, jej historii, struktury kapitału spółki i prognoz wyników. W Wielkiej Brytanii prospekty należy przesyłać do rejestratora spółek; W przypadku nieprawdziwych informacji zawartych w prospekcie emisyjnym zapewniane są kary.

Gospodarka. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". J. Black. Wydanie ogólne: d. n. Osadchaya IM. 2000.

PROSPECT
(od lat prospektu - przegląd, recenzja) wydanie referencyjne celu reklamowego, zawierające listę i opis przedmiotów, towarów przeznaczonych do wydania i sprzedaży.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.