CZYSTA MONOPONIA

CZYSTA MONOPONIA to ... Czym jest CZYSTA MONOPONIA?
NET MONOPONIA
sytuacja na rynku towarowym, gdy jeden kupujący spotyka się z wieloma sprzedawcami tego samego towaru.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.