Wody zasolenia

Zasolenie wody - to jest ... Co jest zasolenie wody?
nadmiar konwencjonalne stężenie soli wywołanymi naturalnymi lub wytworzonymi przez człowieka: dla świeżej wody - więcej niż 1 g / l, słona woda - więcej niż 10 g / l, sól wodę - powyżej naturalnie miały początkowe stężenie soli, 50 g / l.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010