TAX ASYLUM

TAX ASYLUM - to jest ... Czym jest ASYL TAX?
TAX ASYLUM
małych państw lub terytoriów, w których poziom podatków i zwolnień podatkowych, które nie występują w innych krajach, jest stosunkowo niski. Na takich terytoriach kapitał zagraniczny jest często rzucany, by szukać schronienia przed nadmiernymi podatkami. Zobacz także OFFSHORE.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.