Wysoka dostępność zjednoczone państwo zapobieganie awaryjne i tryb systemu likwidacja

Tryb wysokiej dostępności jednolitego państwowego systemu zapobiegania i likwidacji sytuacjach awaryjnych - to ... Co tryb wysokiej gotowości zjednoczone państwo system zapobiegania i likwidacji sytuacji awaryjnych?
Tryb pracy części zamiennych, jego poszczególnych podsystemów lub jednostek wprowadzono gdy groźba katastrofy. Główne działania prowadzone przez organy zarządzające i siły zunifikowanego systemu w trybie wysokiej gotowości to: wzmocnienie kontroli nad stanem środowiska, prognozowanie sytuacji kryzysowych i ich konsekwencji; wprowadzenie, jeśli to konieczne, całodobowego obowiązku szefów i urzędników organów zarządzających i sił jednolitego systemu w stacjonarnych punktach kontroli; ciągłe gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie przez organy zarządzające i siły jednolitego systemu danych dotyczących prognozowanych sytuacji awaryjnych, informowanie społeczeństwa o metodach i metodach ochrony przed nimi; przyjęcie środków operacyjnych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zmniejszenia szkód i strat w przypadku ich wystąpienia, a także zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa organizacji w sytuacjach nadzwyczajnych; wyjaśnienie planów działania (interakcji) w celu zapobiegania i likwidacji nagłych wypadków i innych dokumentów; redukcja jeśli niezbędne siły i środki w jednolity system gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych, tworzenie grup zadaniowych i mianowanie ich organizacja w proponowanych obszarach działania; uzupełnianie, w razie potrzeby, rezerw zasobów materialnych stworzonych w celu likwidacji sytuacji awaryjnych; przeprowadzanie, w razie konieczności, działań ewakuacyjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010