Ratownik

Ratownik jest ... Czym jest Zbawiciel?
specjalista, pracownik jednostki lub formacji, wchodzenie w siły i środki likwidacji sytuacji awaryjnych, wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczo-ratowniczych, po odpowiednim przeszkoleniu i kwalifikacjach, potwierdzonych w procedurze certyfikacji.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010