Rezerwa medyczna (rezerwa)

Rezerwą majątku medycznego jest ... Jaka jest rezerwa majątku medycznego?
Przygotowane i przechowywane własność medyczna, która nie jest obecnie wykorzystywana (z codziennymi czynnościami) i ma na celu zapewnienie służbom ratowniczym medycyny ratunkowej instytucji i formacji medycyny ratunkowej. Został stworzony w celu zapewnienia środków mających na celu wyeliminowanie skutków zdrowotnych sytuacji kryzysowych. Zasoby medyczne są podzielone na: rezerwę państwową - wykorzystywaną w przypadkach, gdy inne rodzaje rezerw są niewystarczające lub ich wykorzystanie jest niemożliwe; rezerwy federalne, terytorialne, lokalne i przedmiotowe - mające na celu wyeliminowanie sytuacji awaryjnej. Środki na tworzenie i utrzymywanie rezerw majątku medycznego Ministerstwa Zdrowia Ministerstwa Zdrowia są finansowane: państwowa rezerwa - z budżetu federalnego; federalny - z Ministerstwa Zdrowia Rosji; terytorialne - z budżetu odpowiedniego przedmiotu Federacji Rosyjskiej; lokalny - z lokalnego budżetu; obiekt - ze środków zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji. Procedura tworzenia, utrzymywania i korzystania z rezerwy majątku medycznego służby medycyny katastrofy jest określona w Statucie w sprawie rezerwy majątku medycznego Ministerstwa Zdrowia Rosyjskiej Służby Medycyny Ratunkowej.Zobacz również Normę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010