Ryzyko dopuszczalne

Dopuszczalne ryzyko to ... Jakie jest dopuszczalne ryzyko?
dopuszczalnym poziomem ryzyka uzasadnionym z punktu widzenia czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, i z którym społeczeństwo jako całość jest gotowe do stawienia się w celu uzyskania pewnych pozytywnych rezultatów swojej działalności. Uzasadnienie nie prowadzi do nieodwracalnych skutków. Jest przyjęty do aktów ustawodawczych, wykonawczych i innych, w oparciu o osiągnięty poziom wiedzy, możliwości społeczne i gospodarcze państwa, opinię publiczną, biorąc pod uwagę cechy regionalne. Poziom ryzyka indywidualnego ryzyka, zbiorowego ryzyka itp. Może być ilościową wartością czynników ryzyka: w wielu krajach (Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) poziom rzadkich chorób wynosi 10-6 zgonów rocznie w wyniku wypadków i katastrof w obiektach gospodarczych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010