Emergency Risk

Ryzyko zagrożenia jest ... Jakie jest ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej?
Prawdopodobieństwo lub częstotliwość wystąpienia źródła sytuacji awaryjnej, określone odpowiednimi wskaźnikami ryzyka. Źródło: GOST R 22. 0. 02-94

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010