Ryzyko kolektywnego życia

Ryzyko życia zbiorowego to ... Jaka jest zbiorowa aktywność życiowa?
możliwość negatywnych konsekwencji dla zdrowia grupy ludzi w wyniku zagrożeń przez cały okres. Miarą ilościową jest oczekiwana liczba ofiar w okresie średniej długości życia.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010