Ryzyko przepływu błota

Ryzyko błota jest ... Jakie jest ryzyko przepływu błota?
spodziewana liczba strat w ludziach i strat ekonomicznych spowodowanych zejściem błota. Ilościowa ocena S. r. istnieje na podstawie map basenów błotnych lub z wykorzystaniem uśrednionych wskaźników aktywności przepływającego błota

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010