Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to ... Czym jest ryzyko zawodowe?
prawdopodobieństwo uszkodzenia (utraty) zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, związane z wykonywaniem jego obowiązków wynikających z umowy o pracę (umowy) oraz w innych przypadkach określonych przez ustawę federalną.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010