Nieszczelności pomieszczenia

Parametr wycieku pomieszczenia to ... Co to jest parametr wycieku pomieszczenia?
Ilość, która liczbowo charakteryzuje wyciek chronionego pomieszczenia i jest zdefiniowana jako stosunek całkowitej powierzchni otworów otwartych na stałe do objętości chronionego pomieszczenia. Źródło: NPB 88-2001 *

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010