Pravik

Pravik - to ... Co Pravik?
Władimir Pawłowicz (1962/86), porucznik służby wewnętrzne (1982), Bohater Związku Radzieckiego (1986, pośmiertnie). Ukończył szkołę pożarniczą (1982 r.). Pracował jako szef straży samodzielnego militaryzacji remizie (SVPCH) № 6 Ochrona Prypeć Kijów regionie, osłona głowy militaryzacji remizy (HPV) № 2 na Agencję Ochrony Czarnobylu (1983). Ogniem przybył na rośliny po dwie minuty po wybuchu w jednostce 4 (1 godz. 27 min., 26 April 1986). Po spędzeniu poszukiwawczych ogień, oceniana sytuacja prawidłowo wybrał decydujący kierunek działania dla eliminacji spalania turbiny dach pomieszczenia, gdzie ogień mógłby się rozprzestrzenić na wszystkich czterech bloków stacji. Na podstawie osobistego przykładu, odważne, bohaterskie działania zainspirowały podwładnych do bezinteresownej realizacji zadania. Przyczynia się do zapobiegania komplikacjom sytuacji. Gdy na służbie otrzymał śmiertelną dawkę napromieniowania, zmarł w Moskwie w spec. klinika. Jest on włączony do Księgi Honorowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010