Rosyjski Czerwony Krzyż

Rosyjski Czerwony Krzyż to ... Czym jest Rosyjski Czerwony Krzyż?
Rosyjski Czerwonego Krzyża, organizacji publicznych ustanowiony na zasadzie dobrowolności 15 maja 1867, kiedy Aleksander II został zatwierdzony przez Kartę rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Podstawą jego powstania była działalność społeczności Krestovozdvizhenskaya, stworzonej przez NI Pirogova podczas wojny krymskiej w latach 1853-1854. Po rewolucji 1917 roku, Unia Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca został stworzony (JPAC i CP) ZSRR, a od 1991 roku Spółka została zreorganizowana w RSC. Głównym przedmiotem działalności: Wyposażenie medyczne i opiekuńcze oraz opieka osób niepełnosprawnych, samotnych osób starszych, pomoc korporacyjna do domów dziecka, zapewniając awaryjne pomoc humanitarną dla ofiar wypadków, katastrof i konfliktów zbrojnych, śledzenia osób zaginionych w czasie wojny i klęski żywiołowe (katastrofy) pomoc organom służby zdrowia w reagowaniu kryzysowym. upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010