Terytorium Karta charakterystyki

Charakterystyki terytorium Sheet - to jest ... Co jest terytorium Karcie Charakterystyki?
Oficjalne normatywne dokumenty metodologiczne i techniczne, który zawiera system wskaźników prawdopodobieństwa ryzyka terytorium katastrof sztucznych i naturalnych, co daje prognozę ewentualnych uszkodzeń oraz wykaz działań na a eliminacji, umożliwiając organom wykonawczym, jednostki administracyjno-terytorialnej (gospodarcze) dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa publicznego, obiektów gospodarczych, środowiska, biorąc pod uwagę prognozę sytuacji i podejmowanie decyzji w sprawie zapobiegania sytuacjach awaryjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010