Sanktuarium

Sanktuarium to ... Czym jest Sanshluss?
przestrzeń między strefami ośrodka radiacyjnego, przeznaczona do wstępnej dekontaminacji i zmiany środków ochrony indywidualnej.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010