Stacja mycia sanitarnego

Stacja mycia sanitarnego to ... Co to jest punkt sanitarny?
stacjonarny lub komórkowy punkt przeznaczony do pełnej sanitacji ludzi i rozmieszczony na bazie łaźni, kanałów sanitarnych, dezinumentów, punktów izolacyjnych, pawilonów natryskowych, w przystosowanych pokojach lub namiotach z użyciem dezynfekcji-dusze Jednostki x przystosowany do pracy na przepustowość systemu.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010