Traktat Dna 1971

Traktat Dna 1971 - to jest ... Co jest traktat na dnie morza w 1971 roku?
na zakazie dna mórz i oceanów oraz podłoża NICH broni jądrowej i innych. Broni masowego rażenia. Został opracowany z inicjatywy ZSRR przez komitet ONZ ds. Rozbrojenia. Państwa uczestniczące, uznając wspólny interes ludzkości w zakresie badań i użytkowania dna morskiego do celów pokojowych, zobowiązały się nie pisać ani wprowadzane do dna mórz i oceanów poza 12-milowej strefy BMR przybrzeżnych, a także obiektów, wyrzutnie i inne urządzenia przeznaczone do przechowywanie, testowanie lub używanie takiej broni. Weryfikacja zgodności z Traktatem odbywa się zgodnie z normami prawa międzynarodowego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010