Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej to ... Czym jest Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej?
, który przygotowuje decyzje Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie zapewnienia ochrony żywotnych interesów jednostki, społeczeństwa i państwa przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami w dziedzinie bezpieczeństwa. Wypełniając swoje główne funkcje, SB zapewnia warunki wykonywania przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej swoich uprawnień w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, ochrony suwerenności kraju, jego niezależności i integralności państwa. Podstawą prawną działalności SB jest Konstytucja Federacji Rosyjskiej, prawo Federacji Rosyjskiej "O bezpieczeństwie", Postanowienie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej z 1996 r., Międzynarodowe porozumienia Rosji w sprawach bezpieczeństwa, dekrety i rozporządzenia Prezydenta Federacji Rosyjskiej. W skład SB wchodzi jego przewodniczący (jest Prezydentem Federacji Rosyjskiej), Sekretarz mianowany przez Prezydenta S.B., stali członkowie i członkowie SB mianowani przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Spotkania SB odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010