Karta charakterystyki dla administracyjnych jednostek terytorialnych

Karta bezpieczeństwa dla jednostek administracyjnych i terytorialnych jest ... Jaka jest karta bezpieczeństwa dla administracyjnej jednostki terytorialnej?
oficjalny dokument, który określa podstawowe wymagania dotyczące budowy, prezentacji, konstrukcji b. jednostki administracyjno-terytorialne, a także ich skład. Ma zastosowanie do paszportu następujących jednostek terytorialno-administracyjnych: republik, regionów, regionów i miast, przydzielonych grupom obrony cywilnej. P. b. służy do rozwiązywania następujących zadań: określanie możliwości sytuacji awaryjnych; ocena możliwej skali sytuacji awaryjnych; ocena stanu pracy organów terytorialnych w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym; opracowywanie i stosowanie mechanizmów ekonomicznych (licencjonowanie, deklaracja, ubezpieczenie, określanie świadczeń i zróżnicowanych stawek płatności itp.) zarządzanie zachowaniami niezależnych podmiotów gospodarczych, które stymulują ich działalność w celu rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem; wdrożenie środków kompensacyjnych (zwrot szkód poprzez płatności na polisach ubezpieczeniowych od funduszy charytatywnych, stabilizacyjnych i innych funduszy specjalnych, pomoc państwa). P. b. terytorium powinno zawierać informacje o: możliwościach nagłych i ich zagrożeniach dla ludności i terytoriów; środki zapobiegania, zmniejszania stopnia ciężkości i gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych.To P. b. są stosowane mapy, plany ze strefami możliwych sytuacji awaryjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010