Oprogramowanie zautomatyzowanego zarządzania informacjami systemu RSE

Oprogramowanie zautomatyzowanego zarządzania informacjami systemu RSE - to ... Jakie oprogramowanie jest zautomatyzowany części zamienne układ zarządzania informacją?
zestaw specjalnie opracowanych programów oprogramowanie komputerowe i dokumenty niezbędne do funkcjonowania tych programów), zapewniając wydajność użytkowników komputerów swoich zadań funkcjonalnych i funkcjonujące na specjalny komputer (aplikacja) oprogramowanie spiekane. Struktura ogólnej oprogramowania obejmuje następujące systemy i narzędzia: sieciowego systemu operacyjnego (system operacyjny dla serwerów o różnym zaleceniu stanowisku); system zarządzania bazą danych dla wielu użytkowników; sposoby lokalnej i zdalnej wymiany informacji za pomocą ujednoliconego interfejsu w celu uzyskania dostępu do usług podsystemów wymiany informacji, w tym za pomocą poczty elektronicznej; narzędzia administracyjne, zarządzanie i kontrolę sprzętu i oprogramowania komputerowego; testowanie narzędzi, diagnostyki i ochrony antywirusowej; sposoby dostępu do baz danych na serwerach; system kontroli lokalnych (osobistych) baz danych; sposoby przetwarzania informacji tekstowych, tabelarycznych i graficznych; środki ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem; środki szkolenia i szkolenia personelu.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010