ŹRódło pogotowia biologiczno-społecznego

ŹRódłem sytuacji kryzysowej jest ... Jakie jest źródło zagrożenia biologicznego i społecznego?
Szczególnie niebezpieczna lub rozległa choroba zakaźna ludzi, zwierząt hodowlanych i roślin, w wyniku której na danym terytorium wystąpiła lub może wystąpić sytuacja biologiczna i społeczna.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010