Standard

Standardem jest ... Czym jest Normatywny?
naukowo uzasadnione wskaźniki, zgodnie z którymi wszelkie prace są wykonywane, realizowany jest program; elementarne składniki norm, które charakteryzują: specyficzne zużycie surowców lub materiałów na jednostkę masy, powierzchni, objętości, długości w przebiegu procesów produkcyjnych; wielkość odpadów technologicznych oraz utrata surowców i materiałów według rodzajów procesów produkcyjnych. N. mierzy się w naturalnych jednostkach lub procentach.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010