Rezerwa rezerwy medycznej

Normą rezerwową dla sprzętu medycznego jest ... Jaka jest norma rezerwowa dla mienia medycznego?
(stock sprzęt medyczny), ustawić liczbę nieruchomości Medical, z zastrzeżeniem treści w rezerwie (rezerwa). norma rezerwa jest obliczana na podstawie karty czasu pracy w instytucjach medycznych i jednostki mieszkalne służbie medycyny katastrof i standardów medycznych dostaw zamówień do pielęgnacji i leczenia chorych (pacjentów), realizację środków sanitarnych i anty-epidemicznych w sytuacjach awaryjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010