Państwowa Inspekcja Małe łodzie Federacja Rosyjska

Państwowa Inspekcja dla małych statków Federacji Rosyjskiej - jest ... Jaki jest Państwowa Inspekcja małych statków Federacji Rosyjskiej?
jest specjalny serwis jako część rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Kryzysowych, zaprojektowany aby nadzorować w ramach Federacji Rosyjskiej do prawidłowego korzystania nadzorowany przez sądy na rzek, zbiorników i innych zbiorników wodnych w wodach śródlądowych i terytorialnych i zasad (obiektów) na swoich stronach w celu especheniya bezpieczną nawigację statków, wzmocnienia praworządności w wodach, ochrony życia ludzkiego na wodzie i środowiska. Kontrola w zakresie jego kompetencji działając we współpracy z Federalnym organów wykonawczych, organy wykonawcze podmiotów Federacji Rosyjskiej, organów ścigania, władz lokalnych oraz instytucji publicznych, których działalność jest związana z bezpieczeństwem życia ludzkiego i utrzymania prawa i porządku w wodach, a także z sił granicznych. G. i. przez m. z. RF ma w swoim składzie: inspekcje państwowe dla małych statków o częstotliwościach radiowych; oddziały, sekcje techniczne Grupa nadzór, praca rejestracja i badanie, patrol, stacje diagnostyczne do przeglądów technicznych statków i innych jednostek wymaganych do wykonywania powierzonych zadań Inspekcji.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010