Państwa w zakresie polityki zarządzania awaryjnego

Polityka państwa w zakresie zarządzania kryzysowego - to jest ... Co to jest polityka państwa w dziedzinie zarządzania w sytuacjach kryzysowych ?
zestaw stanowisk teoretycznych opartych na nauce , normy prawne i ekonomiczne związane z zapobieganiem i likwidacji zdarzeń naturalnych i sztucznych w celu ochrony życia i zdrowia ludzi, obiektów gospodarki i środowiska, a także działań organizacyjnych, przed- podjęte na rozwój monitoringu programów długoterminowych przez władze publiczne, przewidywania, zapobiegania, łagodzenia, reagowania kryzysowego i realizować je za pomocą dostarczonego kontroli, władzy i zasobów.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010