Państwowa Służba Weterynaryjna

Państwowa Służba Weterynaryjna to ... Czym jest Państwowa Służba Weterynaryjna?
oraz instytucje o profilu weterynaryjnym na terytorium Federacji Rosyjskiej, republiki w jej składzie, w niektórych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w sektorach gospodarki narodowej, w przedsiębiorstwach, transporcie, granicach państwowych oraz w siłach zbrojnych, mpleks środki anty-epizootie.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010