Status ratowników

Status ratowników to ... Jaki jest status ratowników?
zbioru praw i obowiązków ratowników, ustanowionych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i gwarantowanych przez państwo. Cechy statusu ratowników są określone przez obowiązki im przypisane do udziału w pracach nad wyeliminowaniem sytuacji awaryjnych i związanego z tym zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010