Status serwisu

Status serwisanta to ... Co to jest status pracownika serwisowego?
zestaw praw i wolności, obowiązków i odpowiedzialności wojskowej ustanowionych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej. Podstawa prawna SS. są Konstytucję RF, ustawy „O statusie wojskowych”, etc., praw i przepisów federalnych Federacji Rosyjskiej, a także powszechnie uznanych norm prawa międzynarodowego i traktatów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej. Termin "St. jest odpowiednikiem terminu "legal SS". i obejmuje pełen zakres praw, wolności i obowiązków personelu wojskowego, formalnie określając ich status prawny w społeczeństwie. C. c. obywatele nabywają na początku służby wojskowej i tracą ją wraz z końcem (zachowuje się ją dla żołnierzy wziętych do niewoli, zakładników lub internowanych). Charakter S. w. określić dwa powiązane ze sobą czynniki: posiadanie obywatelstwa rosyjskiego obywatelstwa i wykonywanie obowiązków służby wojskowej. Zakłada się, że prawa obywatelskie i obowiązki żołnierzy m. w interesie usługi są nieco ograniczone. W tym samym czasie S. v. przewiduje pewne odszkodowania, gwarancje i świadczenia dla żołnierzy.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010