Burza solny

Sól Storm - to jest ... Co to jest sól Storm?
podnoszenia i przenoszenia suchych obszarów soli poprzednio zajmowane przez morza (np. Przeniesienie kurczących soli Morza Aralskiego w regionach rolniczych Azji Środkowej i dolną Wołgą).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010