Stresora

Czynników stresowych - to jest ... Co jest stresora?
stresory występowały znaczące i trwałe wpływy zewnętrzne i wewnętrzne, co prowadzi do powstania warunków skrajnych. Odróżnić fizjologiczne stresory - nadmierny wysiłek fizyczny, wysokie i niskie temperatury, bodźców bólowych, trudności z oddychaniem, itd. - i stresory psychologiczne - czynniki działające na wartości sygnału: .. zagrożeniami, niebezpieczeństwo, zniewaga nadmiarem informacji, itd

EdwART. . Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010