Krytyczny czynnik awaryjny

Czynnikiem uszkadzającym awarię naturalną jest ... Jaki jest czynnik szkodliwy dla naturalnej sytuacji kryzysowej?
zagrożeń naturalnych lub procesów spowodowanych przez naturalne źródło awaryjne sytuacje i charakteryzowane przez fizyczne, chemiczne, biologiczne działania lub przejawy, które są określane lub wyrażane przez odpowiednie parametry.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010