Emergency Impact i

Wpływ sytuacji wyjątkowej jest ... Jaki jest wpływ sytuacji nadzwyczajnej?
negatywny wpływ jednego lub kombinacji szkodliwych czynników źródła awaryjnego na życie i zdrowie ludzi, zwierząt i roślin, przedmiotów gospodarki i środowiska naturalnego.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010