Wspólny kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów RF

Przedmiotem wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej - jest ... Jaki jest wspólny kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej?
sferze public relations, regulacja, która jest Konstytucja Federacji Rosyjskiej w zakresie kompetencji Federacji Rosyjskiej i kompetencji Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej w 1993 roku w ramach wspólnej kompetencji Federacji Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej są: ochrona środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego; środki wykonawcze w celu zwalczania katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, wyeliminowanie ich konsekwencje.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010