System wspomagania ratunkowego

System wspomagania życia dla ludności w sytuacjach awaryjnych jest ... Czym jest system wspomagania życia dla ludności w sytuacjach awaryjnych?
, siły i środki utrzymania życiowego ludności w sytuacjach awaryjnych, mające na celu stworzenie i utrzymanie warunków, które są minimum niezbędne do zachowania życia i utrzymania zdrowia ludzi w sytuacjach awaryjnych.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010