Lokalny system odsysający

Miejscowy system odsysania to ... Co to jest Lokalny system odsysania?
System lokalnej wentylacji wyciągowej, do kanałów, do których podłączone są lokalne pompy. Źródło: SNiP 41-01-2003

EdwART. Słownik terminów i definicji za pomocą zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, 2010