Uzdatnianie etap dotyczy (pacjentów) do ich ewakuacji do miejsca przeznaczenia

Uzdatnianie etap dotknięte (pacjentów) do ich ewakuacji do miejsca przeznaczenia - to ... Co to jest system etapowe leczenie (pacjentów) wpływa na ich ewakuacji do miejsca przeznaczenia?
spójności i ciągłości świadczenie opieki medycznej w zmiany i na etapach ewakuacji medycznej w połączeniu z ewakuacji poszkodowanych (pacjentów) do szpitala, gdzie kompleksową opiekę medyczną zgodnie z obowiązującymi zmianami mogą być świadczone (ubój leczenie).

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010