Problemy inżynierii zwiadowczej w strefie zagrożenia

Zadania inżynierii zwiadu w strefie zagrożenia to ... Jakie zadanie ma inżynieria zwiadowcza w strefie zagrożenia?
działalność jednostek rozpoznawczych (jednostek), w których jest określona: charakter niszczenia budynków, konstrukcji, konstrukcji zabezpieczających, stanu systemów zasilania powietrzem konstrukcji zabezpieczających; stan struktur hydraulicznych i możliwość stref katastroficznych powodzi; stan dróg ruchu formacji i ewakuacja ofiar, charakter gruzu i zniszczenia na drogach; możliwość ruchu pojazdów poza drogami w danym kierunku (możliwość wyposażenia w sposób kolumnowy); wielkość, charakter i warunki prac inżynieryjnych na stronach (obiektach) pracy formacji itp.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010