Zadań publicznych w dziedzinie obrony cywilnej i ochrony przed nagłych

Zadania edukacji publicznej w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed sytuacjach awaryjnych - to ... Co Zadania edukacji publicznej w dziedzinie obrony cywilnej i ochrony przed sytuacjami kryzysowymi?
Główne cele kształcenia ludności w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed katastrofy badają sposoby ochrony przed wypadkami, klęskami żywiołowymi i niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub w wyniku tych działań, kolejność działania sygnału powiadomienie, metody udzielania pierwszej pomocy, zasady korzystania z zbiorowych i indywidualnych środków ochrony; doskonalenie umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia działań na rzecz obrony cywilnej i ochrony przed sytuacjami kryzysowymi; rozwój umiejętności i umiejętności ratowniczych i innych pilnych prac; opanowanie personelu organizacji obrony cywilnej technik i metod działania dla zashite populacji, materiału i wartości kulturowych w sytuacjach awaryjnych w czasie pokoju i wojny.

EdwART. Słowniczek warunków Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, 2010